České zakázky: 498.374 zakázek z celé České Republiky! Z toho 12.600 za poslední týden!

Zadává Daniel N.
Tesařské práce na dřevostavbách
Dobrý den,
- jedná se o stavbu RD, tělocvičny a garáži
- momentálně jsou všechny budovy ve fázi hrubé stavby
- na tělocvičně je třeba udělat podbití střechy palubkami ze sibiřského modřínu
- v garáži došlo ke špatnému ukotvení OSB desek, takže je nutné kvůli statiky tyto OSB desky překřižovat vodorovně další vrstvou
- na garáži bude také nutné udělat podbití střechy (opět sibiřský modřín)
- nejvíce práce je třeba udělat na RD
- momentálně je zde pouze nosná konstrukce tvořena sloupky
- na tuto konstrukci je nutno udělat celé opláštění budovy včetně podbití přesahu střechy
Skladby jednotlivých konstrukcí:
- RD: skladba obvodového pláště 38 m2
- vnitřní obklad ze smrkových palubek
- dřevěný rošt
- OSB deska 18mm
- umístění tepelně-izolační vaty tl. 140mm mezi nosné sloupky a prahy (cca 20 m2)
- dřevěný rošt 60/60 mm vyplněn tepelně-izolační vatou ( rošt bude kotven na sloupky)
- obkladová palubka tl. 24 mm ze sibiřského modřínu
- podbití střechy RD 31m2: Palubky ze sibiřského modřínu tl. 19 mm
Garáž:
- montáž OSB desek na vnitřní plášť budovy z důvodu zajištění únosnosti (překřižování stávajících OSB desek) – 55 m2
- podbití střechy 35 m2: Palubky ze sibiřského modřínu tl. 19 mm
Tělocvična:
- podbití střechy 50 m2: palubky ze sibiřského modřínu tl. 19 mm
Lokalita:
- Klimkovice

Prosím informaci zda máte o tuto nabídku zájem a do kdy jste schopni zpracovat CN.
Čas. dnes 0 Like.
Zadává Daniel N.
Tvorbu hrubé betonové podlahy včetně tepelné izolace a hydroizolace
Popis:
- prosím o cenovou kalkulaci na realizaci hrubé betonové podlahy s tepelnou izolací na dřevostavbách Jedná se o stavbu RD, tělocvičny a garáží
- momentálně jsou všechny budovy ve fázi hrubé stavby
- v tělocvičně a garáži je už položena na základové desce hydroizolace proti zemní vlhkosti na kterou bude umístěna požadovaná tep.izolace a betonová mazanina
- v RD je potřeba dodělat na základovou desku i hydroizolaci, a až na tu následně položit tepelnou izolaci a vylít betonovou mazaninu
- v Tělocvičně a RD jsou rozvedeny vodorovné rozvody vody, vytápění a kanalizace
- při realizace bude nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození těchto rozvodů
- na hrubé podlahy v RD a tělocvičně budou následně vybudovány sádrokartonové příčky a poté nivelační stěrky a čisté podlahy v jednotlivých místnostech
- na betonovou mazaninu v garáži bude jako finální vrstva proveden epoxidový nátěr. V příloze Vám zasílám půdorysy všech tří staveb
RD s podlahovou plochou 65 m2:
- Podkladní beton C16/20 - 73 mm
- EPS 100 S - 180 mm
- Hydroizolace
Tělocvična s podlahovou plochou 269 m2:
- Podkladní beton C16/20 - 73 mm
- Tep.izol EPS 100 S - 180 mm
Garáž s podlahovou plochou 96 m2:
- Epoxidový nátěr 2x3 mm - 6 mm
- Podkladní beton C16/20 - 70 mm
- Kari síť 6 mm 150/150
- Tep. izol XPS - 80 mm
Lokalita:
- Klimkovice
Pošlete mi, prosím, informaci zda o tuto zakázku máte zájem a do kdy mi můžete zpracovat CN.
Čas. dnes 0 Like.
Zadává Daniel N.
Instalatérské práce
Popis:
- mám zájem o cenovou kalkulaci instalatérských prací na dřevostavbách
- jedná se o stavbu RD, tělocvičny a garáží
- momentálně je zhotovena hrubá stavba a je potřeba dodělat rozvody vodovodu, kanalizace, plynu a topení v objektech a na pozemku
- v příloze Vám zasílám všechny potřebné informace o stavbách, z kterých lze u cenové nabídky orientačně vycházet
- POPTÁVKOVÝ LIST – VYTÁPĚNÍ a PLYNOFIKACE
- v projektu vytápění na budovách došlo k několika změnám, takže rozpočet je zde jen orientační a specifikace je tedy dána výkresy
- z rozpočtu se ale může vzít např. sestava kotelny (kotel, D+M, výkony a kapacity soustavy)
Tělocvična:
- kondenzační plynový kotel a vybavení kotelny dle PD
- 4 podlahové konvektory byly nahrazeny deskovými radiátory, platí tedy zadání z výkresů
- na staveb jsou již zhotoveny rozvody z prostoru kotelny k jednotlivým otopným tělesům
RD:
- v této budově chce investor zcela nově navrhnout vytápění a ohřev vody pomocí běžného plynového kotle se zásobníkem ne teplou vodu (80l)
- k tomu to je potřeba nacenit i celou sestavu kotelny a rozvody k otopným tělesům
- jediný zadávací podklad ze strany investora je půdorys umístěním otopných těles a umístěním kotle
Venkovní plynofikace:
- dle projektu plynové přípojky potřebujeme provézt napojení na plynovodní řád dle PD a rozpočtu, který počítá s plynofikací tělocvičny
- druhá fáze, kterou je potřeba navrhnout je protažení venkovní přípojky k budově RD a ke garáži. V RD bude plynový kotel, u garáže bude přípojka vyvedena k základům jako budoucí rezerva – viz. výkres dodatečné venkovní plynofikace
POPTÁVKOVÝ LIST – VODA A KANALIZACE:
- na stavbě jsou provedeny všechny vodovodní a kanalizační přípojky
- pokud jde o vnitřní rozvody, tak níže doplňuji základní informace k jednotlivým budovám a jejich aktuální stav po zastavení výstavby
Tělocvična:
- kanalizační rozvody jsou provedeny
- z vnitřního vodovodu není provedeno nic, přičemž aktuálně je z podlahy vyvedeny přípojka vody
- v této budově došlo k několika změnám, takže rozpočet je zde jen orientační a dají se z něho vzít některé sestavy
- došlo zde např. ale k doplnění WC a umyvadla. Zadáním od investora je tedy především výkres s upravenou ZTI
RD:
- v budově RD nejsou zásadní změny v projektu
Garáž:
- v garáži je v rámci ZTI jen lineární žlab přes všechny vjezdy pro odvodnění vody z roztátého sněhu
Lokalita:
- Klimkovice
Pošlete mi, prosím, informaci zda o tuto zakázku máte zájem a do kdy mi můžete zpracovat CN.
Čas. dnes 1 Like.