České zakázky: 204.392 zakázek z celé České Republiky! Z toho 12.600 za poslední týden!

Zadává Jaromíra R.
Poptávám stavebnictví:
Popis: zpracování projektové dokumentace
Specifikace:
- pro zřízení nových lodžií v 8-patrovém bytovém domě
- veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy, včetně dokladu o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem stavební správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení
- zakreslení všech inženýrských sítí dotčených realizací projektové stavby
- kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí
- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby
- je nutné, aby projektová dokumentace byla zpracování do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby a obsahovala dokumentaci stavebního objektu a provozních souborů s výkazem výměr, a to v tištěné i elektronické podobě
- součástí poptávky projektové dokumentace je zajištění existence inženýrských sítí pro potřeby zařízení staveniště
- projednání stavebního řízení a realizace stavby s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení včetně zajištění stavebního povolené
Termín realizace: do konce září 2018
Lokalita realizace: Ostrava- Poruba
Odhadovaná cena: nabídněte
Platnost poptávky: 1 týden.
Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Ostrava-město.
Děkuji za nabídky.
Čas. dnes 1 Like.