České zakázky: 498.374 zakázek z celé České Republiky! Z toho 12.600 za poslední týden!

Zadává Jiří Ž.
Stavební práce, výstavba rodinného domu,
Rozsah:
- hrubá stavba na základě projektové dokumentace (v příloze)
Popis práce:
1) Vytyčení stavby
- geodet vytyčí základy domu podle stavebního projektu
- geodet také zaměří výšku budoucí podlahy (bod nula).
2) Výkopové práce
- výkopové práce obsahují vyhloubení základových pasů
- po skrytí ornice a znovu-vytyčení pasů geodetem nastupuje stavební mechanizace (bagr) a vyhloubí pasy a kanalizaci
3) Základová spára
- základová spára se začistí a připraví se bednění pro inženýrské sítě (kanalizace, voda, elektřina, plyn)
- následně se základová spára zalije betonem
- nejlépe je základovou spáru vybetonovat ihned po vyhloubení, abychom předešli sesunutí stěn nebo zatopení vodou
4) Základová deska
- při realizaci základové desky se nejprve vytvoří dřevěné nebo tzv. ztracené bednění, které ohraničuje plochu základové desky
- dále se položí ležatá kanalizace a vodovodní přípojky. Následuje pokládka výztuže (pokud je v projektu) a vylití základové desky betonem
5) Svislé nosné a nenosné konstrukce
- do svislých nosných konstrukcí patří stěny (vnitřní nosné stěny, obvodové stěny aj
6) Vodorovné nosné konstrukce
- mezi nejčastější vodorovné konstrukce patří stropní konstrukce
- stropní konstrukce přenášejí zatížení působících v podlažích na svislé nosné konstrukce
- vodorovné nosné konstrukce musejí splňovat určité požadavky – statické, tepelně izolační, požadavky zvukové izolace a požadavky odolnosti proti ohni
7) Střešní konstrukce
- střešní konstrukce se skládá ze dvou částí – nosné střešní konstrukce a střešního pláště
- nosná střešní konstrukce přenáší zatížení od střešního pláště do ostatních nosných částí objektu
- střešní plášť plní hlavně funkci ochrannou, důležité je vybrat si vhodnou střešní krytinu
8) Izolace vodorovných a svislých konstrukcí
- izolace vodorovných a svislých konstrukcí
9) Ostatní
- zhotovení komínu , výplně dveří a oken. O přesném zadání pro hrubou stavbu se dohodneme před započetím realizace hrubé stavby
Lokalita:
- Přerov, Žeravice
Podklady:
- cenové nabídky z rozsahem prací a kalkulací (položkový rozpočet) budou postoupeny firmě pro porovnání, která vybere zhotovitele hrubé stavby
V místě: 380V, voda v 2x1000l IBC kontejner
Termín:
- 2016
Čas. dnes 1 Like.